+98 (21) شماره تماس: 11702 888


    استان گیلان - رشت    آدرس:

    رشت - بلوار معلم - فاز 2 - فرش پاتریس - فروشگاه مرکزی رشت

    تلفن:

    031-33543481