+98 (21) شماره تماس: 11702 888

دفتر مرکزي و کارخانه :
دليجان - قطب صنعتي بوعلي     تلفن : 18 - 44248111 - 086        نمابر : 3 - 44247802 - 086

دفتر تهران و نمايشگاه مرکزي :
ميدان هفت تير ( ضلع شمالغربي ) شماره 15 و 16       تلفن : 88811702       نمابر : 88842709
فروشگاه : 88842710

فروشگاه شماره 1 :
تهران - نبش خيابان بهار شيراز - شماره 311  تلفن : 88862878 - 88863125   نمابر : 88842709